gmb-2019-21028 : Noordwijk

Door Gilsing lokale media
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent uitvoeren van het heffen en invorderen van de gemeentelijke belastingen Besluit aanstelling onbezoldigd gemeenteambtenaar
|Doorsturen