Algemeen

Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit kan bij alle verkiezingen. 

Door Gilsing lokale media

Wanneer u iemand anders machtigt om voor u te stemmen, gelden de volgende regels:
Iemand mag per verkiezing door maximaal 2 personen gemachtigd worden om te stemmen. De persoon die u machtigt mag dus in totaal 3 stemmen uitbrengen: voor zichzelf en voor 2 anderen.
Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

U machtigt iemand uit dezelfde gemeente.
U vult de achterkant van uw stempas in.
U en degene die u machtigt ondertekenen allebei uw stempas.
U geeft degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

Wanneer degene die u machtigt in dezelfde gemeente woont als u:
vult u de achterkant van uw stempas in;
ondertekenen u en degene die u machtigt allebei uw stempas;
geeft u degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.
Wanneer degene die u machtigt in een andere gemeente woont:
vult u een machtigingsformulier in dat verkrijgbaar is bij de gemeente;
ondertekenen u en degene die u machtigt allebei het machtigingsformulier;
levert u het machtigingsformulier uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen in bij uw gemeente;
stuurt de gemeente u een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd;
stuurt de gemeente een volmachtbewijs naar degene die u hebt gemachtigd. Met dit volmachtbewijs kan deze persoon voor u stemmen.

Degene die u hebt gemachtigd neemt de volgende zaken mee als hij gaat stemmen:
Een kopie van uw identiteitsbewijs (dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn).
Uw ingevulde en ondertekende stempas of een volmachtbewijs.

Meer info of vragen:
Gemeente Nederweert
T: (0495) 677 111 of 14 0495
E: info@nederweert.nl 

|Doorsturen

Agenda>>> Klik hier voor de complete Agenda.Waar besteed jij het vakantiegeld aan dit jaar?

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Aanbiedingen!

Ingezonden Jouw nieuws

Vacatures


Sjnabbeltjes

Laatste reacties